Liepāja  2014.gada 4.augustā

 Kurzemes reģiona Sacensību organizācijas komitejas sēdes

Protokols Nr.1.

Piedalās: M.Jaunskalže, I.Tagijevs, M.Božis.

  

1.Par spēlētāju diskvalifikācijām:

 Iepazīstoties ar spēles „Kuldīgas NSS/FK Nikers” - „FK Nīca” un FK „Bandava” – Kuldīgas NSS/FK Nikers protokoliem DK nolemj

 1. diskvalificēt:

 - Miķelis Pumpurs („FK Nīca”) uz 1.spēli (D.R. 11.1.p., nepiedalās spēlē „FK Nīca” – „Grobiņas SC” 09.08.2014.g.).

- Ģirts Džeriņš (FK „Bandava”) uz 1.spēli (D.R. 7.1.p., nepiedalās spēlē FK „Bandava” – „Grobiņas SC” 06.08.2014.g.)

2.Par sodiem:

DK nolemj sodīt:

-  „FK Nīca” – ar 15 EUR par saņemtajiem 5.brīdinājumiem vienā spēlē (D.R. 2.8.p.)