Liepāja,                                                                        

2018.gada 12.janvārī.

LFF Kurzemes reģiona Sacensību organizācijas komitejas sēdes

Protokols Nr.2018/1

Piedalās: M.Jaunskalže, M.Božis, I.Tagijevs.

  1. Par diskvalifikācijām:

        Iepazīstoties ar 18.12.2017.g.  spēles “SaldusSS” - „FC Nikers” protokolu, DK nolemj diskvalificēt:

-   Kristoferu Grinšponu (“Saldus SS”) uz 1. spēli (D.R.11.1.1.p.), nepiedalās spēlē “FK Bandava/Priekule” – “SaldusSS” 19.01.2018.g.