31.martā Kuldīgā (Kuldīgas sporta manēža, Dzirnavu 18) notiks notiks ikgadējais pirmssezonas seminārs Kurzemes reģionalājiem futbola tiesnešiem. 
 
Pasākuma programma:
10:30 dalībnieku reģistrācija
11:00 fiziskās sagatavotības tests (Kūpera tests)
13:00 pusdienas
14:00-17:00 teoretiskās nodarbības
Līdzī jābūt:
  • Ārsta izziņai par to, ka esat veseli un drīkstat nodarboties ar sportu ar paaugstinātu slodzi.
  • Sporta tērpam fiziskās sagatavotības testam.
  • Pildspalvai un burtnīcai pierakstiem.
Ceļa izdevumi tiks atmaksāti saskaņā ar sabiedriskā transporta cenām.
 
Interesentiem pieteikties pie reģiona tiesnešu koordinatoriem Sergeja Bragas (e-pasts  tel.29787900) vai Igora Tagijeva (e-pasts ; tel.26741041).