Šī gada 26.martā Liepājā notiks seminārs Kurzemes reģiona futbola tiesnešiem.
 
Semināra programma:
 
10:30 Liepāja, stadions DAUGAVA
FIFA fiziskā normatīva pārbaude (CODE, 40x75m).
 
11:30 - 14:30 Liepājas Jūrnieku centrs, Celtnieku iela 21, Liepāja.
Teorētiskais pārbaudījums,
seminārs par futbola noteikumu intrepretāciju un pielietošanu,
tiesāšanas metodika,
videotests,
licencēšana.