Latvijas futbola federācija apstiprinājusi reģionālo organizāciju logotipus.
Kurzemes futbola centra atpazīšanas simbolika ir Kurzemei tradicionāla - sarkans lauva. Zem viņa attēlota Latvijas karoga krāsas lenta ar uzrakstu "LFF KURZEMES FUTBOLA CENTRS" ar futbola bumbu vidū, bet zem tās ozola zari. Kompozīciju augšpusē noslēdz viena zelta zvaigzne.
Šis logotips turpmāk pavadīs Kurzemes futbola centru gan tā darbībā, gan arī oficiālajos dokumentos.